• Sun. Nov 28th, 2021

PDF2DOCXFREE

Enkelt kan vara svårare än komplext

EPA för att kraftigt begränsa kraftfulla växthusgaser

Byadmin

May 4, 2021

Biden-administrationen rör sig snabbt för att begränsa fluorkolväten, de jordvärmande kemikalierna som används i luftkonditionering och kylning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *