• Tue. Jul 5th, 2022

PDF2DOCXFREE

Enkelt kan vara svårare än komplext

Netanyahu, ‘Israels kung’, lämnar en scen som han dominerade

Byadmin

Jun 14, 2021

Israels längsta tjänstgörande premiärminister var en polariserande figur som avstod från att försöka lösa den palestinska konflikten men öppnade förbindelserna med fyra arabiska länder.

Leave a Reply

Your email address will not be published.